Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Vi genomför följande mindre operationer i lokalbedövning på mottagningen