Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Manlig sterilisering

Allmänt 

Den som överväger sterilisering och lever i ett parförhållande bör diskutera detta med sin partner. Frågan om vem som skall steriliseras kanske också blir aktuell. Det som krävs för att bli steriliserad är att man har fyllt 25 år och är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige. Steriliseringen är ett definitivt ingrepp.

Inför operation

Vid mottagningsbesöket träffar du en sköterska som tillsammans med dig går igenom hur ingreppet går till. Du måste också fylla i en blankett från Socialstyrelsen att du mottagit informationen  

Ladda ner här "Bekräftelse mottagen information om steriliseringslagen"

Operation

Operationen sker i lokalbedövning med ett eller två små snitt i pungen.

En dryg centimeter av sädesledaren tas bort på vänster respektive höger sida och preparaten skickas till patolog för verifiering.

Stygnen som försluter huden löser upp sig själva och försvinner spontant. Det kan ibland ta upp till tre veckor innan de fallit av.

Efter operationen

Om möjligt bör förbandet sitta några dygn, sedan kan såret rengöras med tvål och vatten. Det är ganska vanligt med besvär som svullnad, smärta och ömhet.

Den ömhet som kan kännas i testiklarna eller bitestiklarna (som ligger alldeles bakom testikeln) beror på omställningen av sädesproduktionen efter ingreppet.

Man kan ta smärtstillande tabletter de första dagarna efter ingreppet, lämpligtvis kan man använda paracetamol 1g x 3 dagligen (Panodil, Alvedon, Curadon), och ev komplettera med tablett Voltaren/Diklofenak 25 mg x 3 dagligen

Spermaprov lämnas efter tre månader, remiss och behållare får du med dig hem.

Efter det att provet lämnats dröjer det 3 – 4 veckor innan du får ett brevsvar angående resultatet. Ibland kan enstaka spermier finnas kvar som motiverar ytterligare provtagning

Det är viktigt att ni skyddar er vid samlag fram tills att brev med resultat från spermaanalysen kommer

Undvik tyngre kroppsansträngning och fysisk aktivitet närmaste dagarna efter ingreppet.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via     e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Manlig sterilisering
sterilisering ny.pdf (484.18KB)
Manlig sterilisering
sterilisering ny.pdf (484.18KB)

 

 

 

 

Docent Erik Pileblad