Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Standardiserat vårdförlopp

Urologix ingår i standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.  

Processledare Docent Erik Pileblad, 031-402550, info@urologix.se

Koordinator Ssk Annika Lindström 031-402550, info@urologix.se

Remisser till standardiserat vårdförlopp ska skickas eller faxas till:

Urologix AB

att Annika Lindström

Fabriksgatan 10, 4tr

412 50 Göteborg

Fax 031-402552

Mer information Cancercentum.se

Informationen ovan riktar sig till vårdgivare.