Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Länkar vi rekommenderar

Socialstyrelsens rekommendationer kring PSA-prov (prov på prostatan)

Västra Götaland, rekommendationer för operationssår

Råd och vård från 1177 - Sveriges landsting 

Göteborgs Hjärtmottagning (i samma lokaler som Urologix)  

Göteborgs Läkarpraktik

Fass - läkemedelshandbok

Cancerfonden

Proliv - patientförening prostatacancer i väst

Försäkringskassan

Vårdgarantin

Läkare utan gränser 

Göteborgs Kvinnoklinik

UroClinic

Göteborgsspecialistmottagning 

 

Försäkringsbolag

Skandia - sjukvårdsförsäkring

Euroaccident - sjukvårdsförsäkring

DKV - sjukvårdsförsäkring

Cardif - Sjukvårdsförsäkring

IF - sjukvårdsförsäkring

Trygg Hansa - sjukvårdsförsäkring

Folksam - sjukvårdsförsäkring

Bliwa - sjukvårdsförsäkring

Företagarna - sjukvårdsförsäkring