Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

 Läkare

 

 

Erik Pileblad, docent och specialist inom urologi och kirurgi. Han har tidigare varit verksam som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Erik Pileblad har bred kunskap inom urologi; specialintresset är utredning och behandling av prostatacancer. Han har erfarenhet av över 700 radikala prostatektomier (avlägsnandet av prostatakörteln vid prostatacancer).

 Komplett CV PDF

 

   

 

 

Hans Hedelin specialist i urologisk och allmän kirurgi med klinisk och forskningserfarenhet från urologins alla områden efter 20 år vid Urologkliniken på Sahlgrenska sjukhuset och nästan lika länge på Skaraborgs sjukhus. Speciellt intresserad av bäckenbottensmärtor och blåstömningsproblem. Docent i Urologi och 2000-2009 adjungerad professor i urologisk kirurgi vid Sahlgrenska akademin.

Komplett CV PDF 

  Sten Holmäng, docent 

Komplett CV


Sjuksköterskor  

 

 

Annika Lindström, legitimerad specialistsjuksköterska 1994 med magisterexamen i omvårdnad.

 

 

 

 

   

 

 

Linda Pileblad, legitimerad sjuksköterska 2000, utbildad uroterapeut 2014. Arbetat med urologi sedan 2005

 

Pia Aronsson, undersköterska med lång erfarenhet inom urologi. Hon har tidigare arbetat på Capio Lundby sjukhus.