Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Cystometriundersökning

Syfte

Din läkare har gjort bedömningen att det är av värde att göra en urodynamisk undersökning/cystometri för att göra en korrekt bedömning i din utredning.
Undersökningen görs för att få en utökad information om de nedre urinvägarnas funktion. Man kan bland annat bedöma om blåsan är överaktiv eller om det finns något avflödeshinder för urinen (t.ex. förstorad prostata).

Så här går det till

En kateter förs in i urinblåsan via urinröret. Genom den fylls blåsan upp med koksaltlösning. Under undersökningens gång registreras olika grader av trängningar till vattenkastning. När blåsan känns full avbryts vätskepåfyllningen och du får kissa i en flödesmätare. Under hela tiden mäts trycket i blåsan. Via en tunn plastkateter i ändtarmen mäts buktrycket.
Undersökningen tar normalt mellan 45-60 minuter.

Förberedelser

Läkemedel som påverkar blåsfunktionen skall sättas ut 3 dagar före undersökning för att inte påverka undersökningsresultatet. Sådana läkemedel är tex: Detrusitol, Ditropan, Vesicare, Emselex, Toviaz, Betmiga och Kentera-plåster.
Det underlättar undersökningen om man har haft en normal tarmtömning före undersökningen.

Efter undersökningen

Sveda i urinröret och lite blodtillblandad urin under något dygn är vanligt. För att minska svedan är det bra att dricka lite extra under något dygn för att skölja urinvägarna.

Komplikationer

I sällsynta fall kan man få en urinvägsinformation. Sveda, täta trängningar och feber är tecken på infektion.

Kontakta i första hand oss, alternativt din vårdcentral eller akutmottagningen.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Godkänd av Docent Erik Pileblad 2016-08-27

Cystometri
Cystometri.pdf (514.49KB)
Cystometri
Cystometri.pdf (514.49KB)